Łokieć

Łokieć

Leczenie chorób stawu łokciowego - choroby zwyrodnieniowej oraz tzw łokcia tenisisty oraz golfisty, oszczepnika.