Bark

Bark

Leczenie zachowawcze( ACP, wiskosuplentacja) jak i operacyjnie urazów oraz chorób stawu barkowego:

  • tendopatii stożka rotatorów oraz ścięgna głowy długiej m. 2 głowego ramienia (LHBT),
  • ciasnoty podbarkowej,
  • zamrożonego barku.

Operacyjne leczenie :

  • cieśni podbarkowej,
  • zerwania pierścienie rotatorów ze stabilizacją za pomocą kotwic,
  • nawykowego zwichnięcia stawu barkowego - operacje Latarjet
  • reinsercja zerwania ściegna głowy długiej m.2 głowego ramienia
  • reinsercja zerwania m.piersiowego wiekszego
  • zwichnięcia w stawie barkowo- obojczykowym