Zespoły uciskowe nerwów

Zespoły uciskowe nerwów

Operacyjna dekompresja ucisku nerwów obwodowych :

  • zespół cieśni kanału garstka,
  • zespół kanału Guyona,
  • zespół rowka nerwu łokciowego,
  • zespół kanału stepu,
  • zespół n. międzykostnego przedniego
  • neuropatii n. międzykostnego tylnego (PIN) oraz usidlenie n.nadłopatkowego