Biodro

Biodro

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych - leczenie zachowawcze ( w tym wiskosuplmentacja oraz podawanie osocza biogatopłytkowego do chorobowo zmienionego stawu).
Kwalifikacja oraz leczenie operacyjne (alloplastyki).

Diagnostyka i leczenie biodra strzelającego zewnątrz jak i wewnątrzstawowego.
Leczenie operacyjne jałowej martwicy głowy k.udowej ( nawiercenie + przeszczep k.gąbaczastej)